Със старши юрисконсулт в Община Шумен, на 12-то място в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2022 година, разговаря Невена Николова, координатор на ПДИ в Шумен

Невена Николова, областен координатор на ПДИ за Щумен

Биляна Пейчева

Община Шумен заема 12-то място в Рейтинга на активната прозрачност на ПДИ за 2022 година. В сравнение с миналата година, когато е била на 107-ма позиция, изкачването е с цели 95 позиции. За това как общината е постигнала този резултат разговаряме с Биляна Пейчева, старши юрисконсулт в Община Шумен.

 

В годините назад Община Шумен заемаше традиционно по-задни позиции в класацията „Рейтинг на активната прозрачност“ сред местните администрации в страната. Но през тази 2022 година бързо изкачи стълбицата нагоре. Какво променихте в работата си, за да постигнете този резултат?

 

Подобрихме вътрешната си организация на работа по Закона за достъп на обществена информация. При постъпване на заявленията, те се резолират по най-бързия начин, насочват се директно от кмета към мен или другия колега – старши юрисконсулт Иван Кавръков, след това с вътрешно писмо незабавно уведомяване съответния директор на дирекция или началник на отдел, който да сложи резолюцията и служителите да започнат подготвянето на информацията. В това време се пише и решението по съответното заявление. Спазваме всички срокове по закона. През последните 3 години само по едно заявление за достъп сме поискали удължаване, тъй като обемът на исканата информация беше много голям. Има по-добра организация и по-добра координация между цялата администрация, така че да можем да изпълняваме бързо и стриктно всичките си задължения по Закона за достъп до обществена информация.


Доколко успявате да обхванете всички категории информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на общината?

98-99% от изискваната по закона информация е качена в нашия сайт. По този начин много се улеснява и нашата работа, защото при разрешаване на достъп в самите решения директно се прикачват линковете, от където заявителят може да види и прочетете съответната информация, ако разбира се исканата информация не е от по-стар период, при което вече тя трябва да се търси в архива.

Това, което сме направили още, е една реорганизация на нашата интернет страница, така че всеки, който търси определена информация, да я намира много по-лесно, споделя от своя страна Ралица Николова, която е главен експерт „Поддръжка на информационни технологии“ в Община Шумен.  

 

Сайтът се обновява ежедневно, така че всичко публикувано да е по-видимо и само с няколко клика хората да могат да стигат до необходимата им информация.


През последните години нараства ли броят на хората, които подават заявления по Закона за достъп до обществена информация и основно каква информация търсят?

 

През последните 2-3 години подадените заявления са двойно повече. Те са от неправителствени организации, журналисти, граждани. През миналата година най-често исканата информация беше свързана с COVID-19, с броя на населението, често ни задават и въпроси, свързани с Общинския приют за безстопанствени  животни. За 2021 година имаме постановени само два отказа, единият от които е частичен. Последващо обжалване по тях не е имало. Има обаче все още леко неразбиране от страна на гражданите кое е обект на достъп до обществена информация и кое не. Често се случва през последните години граждани да се опитват да решават междусъседски спорове и вражди чрез подаването на заявления за достъп до обществена информация.


От началото на тази година колко са вече подадените заявления за достъп до обществена информация?

 

Вече са 30 заявления, до тук няма постановен отказ. Спазили сме законовите срокове за постановяване на решенията и осигуряване на достъп по информацията. В последно време се наблюдава и една тенденция различни браншови организации да подават заявления за достъп до обществена информация. Исканата информация от тях най-често е за това какви са данъците в общината и на каква база се формират. Най-често заявленията се подават по електронен път, заявителите желаят също по електронен път да им бъде предоставена съответната информация.


Има ли все пак трудности и какви, които срещате при прилагане на Закона за достъп до обществена информация?

 

Не, нямаме затруднения. Следим измененията в закона, максимално бързо всички колеги се стараят да подадат информацията в IT отдела, да бъде проверена от длъжностното лице за защита на личните данни и да я качим своевременно в сайта на общината. Трудоемко е, когато със заявления се изисква информация за 10-15 години назад, тя е основно на хартиени носители, прибрана е в изключително големи архиви и ако има грешка в номера при архивиране, откриването й става много трудно. Мисля обаче, че в последните години всички общински администрации се съобразяват и изпълняват Закона за достъп до обществена информация. Смятам, че поддържаме добри практики тук.


Не веднъж представители на Община Шумен са участвали в семинари и онлайн конференции на фондация „Програма достъп до обществена информация“, в каква степен те ви помагат в работата ви по закона?

 

Тези семинари и срещи винаги са ни били много полезни.

==============================================  

 

 

 

 

Проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ се изпълнява от      Програма Достъп до Информация с подкрепата на грант от Фондация "Америка за България".

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.