Иванка Ламбева, координатор на ПДИ в Кърджали
Иванка ЛамбеваИванка Ламбева

И тази година резултатите от Гражданския одит на активната прозрачност на ПДИ показват реалната картина на откритото управление на държавните и местни органи на властта. 

Позициите на 265-те общини в България в добилия популярност рейтинг привличат вниманието и заради възможността хората от различни краища на страната да видят и преценят обективно как се справят управляващите, избрани с техните гласове, с приложението на Закона за достъп до обществена информация.
Още по-интересна е възможността за сравнение. По-добре оценяваме къде сме ние, като се сравним със съседите.
Пример: гражданите на Кърджали няма да открият в сайта на общинската администрация секция „Достъп до информация“. Такава няма и никога не е имало. Но ще останат изненадани, че с това  изискване на ЗДОИ са се справили всички останали общински администрации в областта. А също и общинските власти в областите Смолян и Хасково. 
Така жителите на Кърджали и общината се оказват силно затруднени в ползването на правата си, които законът им предоставя. На сайта на общинската администрация няма разяснения за упражняването на правото на информация. Не са публикувани вътрешни правила за достъпа до информация. Не е ясно кой, къде и кога приема подадените писмени заявления по ЗДОИ, какви са разходите по представянето на съответната информация, кои са заявителите, от каква обществена информация са се интересували, отговорено ли им е в срок, има ли откази на информация и какви са основанията за тях.  

Общинските администрации в областните градове е добре да се сравнят отделно. Общинарите в Кърджали със своите 44 т. (84-то място в класацията) са далече след колегите си от община Хасково (65,5 т.) и от община Смолян (66,9 т.). 

Сред общините в Източните Родопи най-добре се представя Златоград (Смолянска област) с 87,3 точки.  С 6-то място в общата класация на органите за местно самоуправление  Златоград е гордост за родопските общини. Сред общините в област Кърджали водещи са Черноочене71 точки (63-то място сред всички общини), Джебел70,5,т., Кирково67,8, Крумовград63,3 т. Община Кърджали е последна.
В Смолянско добре се представят общините Баните (73,8 т.) и Мадан (68,7 т.), а в Хасковско - Маджарово (65,4 т.), Ивайловград (51,3 т.).

В рейтинга надолу, но все пак преди Кърджали, са съседните общини Ардино (59,7 т.), Неделино (57,5 т.), Момчилград (45,9 т.), Минерални бани (47,1 т.). 

Има ли смисъл от сравнение на общинските администрации по териториален признак в изпълнение на задълженията по един закон, ще попитат някои. Вярно, приложението на ЗДОИ не зависи от географското положение на един или друг задължен субект. Но точно в приложението на този закон връзката гражданин - власт е определяща на какво ниво е демократичното общество в дадена териториална общност и доколко прозрачно работят органите на управление.
Тук коя политическа сила е на власт няма значение, нито броят на мандатите, натрупани от някой общински кмет. Важни са управленските умения в приложението на този закон. Очевидно в изпълнението или неизпълнението на законовите изисквания могат да се търсят и анализират връзки с квалификацията на служителите в определена общинска администрация, липсата на контрол от страна на общинските съвети, неинформираността на гражданите. 

Така изпълнението на законовите задължения не е въпрос само на решаване на казуси, а свидетелства за отговорността на местната власт пред нейните избиратели. 
Затова като граждани на една държава можем да се вглеждаме в стила и работата на общинските администрации при съседите и да си правим изводи как се прилага в нашата община един важен закон като ЗДОИ. 

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.