Фондация Програма Достъп до Информация
От координаторската мрежа
Искаш обществена информация – посочваш ЕГН: така работеше Агенцията за държавна финансова инспекция, преди да я сезира координатор на ПДИ
Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово

В явно нарушение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) бе Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) до 27 април т.г. Ден по-рано опитах да подам заявление за достъп до информация чрез сайта на агенцията. Виждах секцията „Достъп до информация“, обособена на интернет страницата, но достъпът до нея бе ограничен от изискването да се регистрирам в сайта. А регистрацията налагаше въвеждане на ЕГН.

 

Приех случилото се за моя грешка и направих втори опит. Отново излезе прозорец, изискващ да се регистрирам чрез ЕГН. Консултирах се с адвокат Терзийски от ПДИ, който също пробва да стигне до секцията „Достъп до информация“ на Държавната финансова инспекция. След което и той потвърди, че

 


Преди сигнала

достъпът е ограничен, докато заявителят

не се регистрира с ЕГН

 

Същия ден изпратих писмо до директора на АДФИ с молба за становище относно регламента, въведен от Агенцията за достъпа до обществена информация. В писмото уточних, че съгласно чл. 25 ал. 1 т. 1 от ЗДОИ заявлението, с което се иска информация, трябва да съдържа трите имена на заявителя, седалището или наименованието му. А в конкретната ситуация, с изискването за задължителна регистрация, която не може да стане без ЕГН, АДФИ обвързва подаването на заявления с ЕГН-то на заявителя, респективно АДФИ нарушава Закона за достъп до информация.

 

Освен становището на директора на държавната агенция, помолих за отстраняване на нарушението и поисках информация за сроковете, в които това би станало.

 

На следващия ден - 27 април 2018, достъпът до секция „Достъп до информация“ на Агенцията бе свободен – без задължителна регистрация,
с което и


След сигнала

условието заявителят да въведе

свое ЕГН бе отпаднало

 Десет дни по-късно пристигна и отговор от директора на АДФИ Георги Начев, с който ме уведомява, че са предприети „незабавни действия за отстраняване на констатираното несъответствие и вече е активен нов портал за подаване на заявления и сигнали по електронен път“. В заключение от Агенцията благодарят за подадения сигнал и уверяват, че институцията ще бъде активен партньор на гражданите в правото им на достъп до обществена информация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.