Фондация Програма Достъп до Информация
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.

Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк - клон Аксаков

ул. Аксаков №8

София 1000

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
Брой 4(148)
Април 2016 г.
1.
Проучване на институциите по ЗДОИ
Какво показват резултатите от Одита на активната прозрачност през 2016?
2.
3.
Проучване на институциите по ЗДОИ
 
4.
5.
6.
Брой 3(147)
Март 2016 г.
1.
2.
3.
4.
5.
Отличия
Ролята на координатор на ПДИ все още е просветителска, твърди носителката на наградата „Координатор за 2015”
6.
Форуми
България е сред 11-те държави с отлично изпълнение на ангажимент от Националния план за действие в рамките на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“
7.
8.
9.
Брой 2(146)
Февруари 2016 г.
1.
2.
Коментари
Старото сметище в Ямбол е трябвало да бъде закрито преди България да бъде осъдена за нарушение на европейска директива
3.
Коментари
Този отговор получават от сдружение „На ти с природата“, след като съдът отмени първото решение на кмета
4.
5.
6.
Брой 1(145)
Януари 2016 г.
1.
Форуми
Конференцията на ПДИ бе заключително събитие по проекта „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация”
2.
3.
4.
От координаторската мрежа
Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград въвежда софтуер за бързо предоставяне на информация още преди 10 години
5.
Партньорство за открито управление
Започва изготвянето на новия План за действие
6.
Премиери
Образователното видео илюстрира етапите в търсенето и получаването на обществена информация от органите на власт
7.
8.