Фондация Програма Достъп до Информация
2018 г.
2017 г.
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2006 г.
2005 г.
2004 г.

Ако имате желание да получавате месечния бюлетин на ПДИ, моля абонирайте се!

Донори

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите банкови сметки.

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в Интернет страницата на ПДИ!

УниKредит Булбанк

Титуляр: Фондация "Програма Достъп до Информация"

BIC: UNCRBGSF

IBAN (BGN):
BG77
UNCR
7630
1022
5620
87
IBAN (EUR):
BG42
UNCR
7630
1422
5974
10
IBAN (USD):
BG95
UNCR
7630
1122
5918
49
Брой 2(170)
Февруари 2018 г.
1.
2.
От координаторската мрежа
Предоставената след частичен отказ информация създаде добри практики в общинска администрация
3.
От координаторската мрежа
Единственият музей на селското стопанство в Северна България остана в историята
4.
След обучението
Най-после зейналите пътни участъци не тормозят благоевградчани
5.
6.
Брой 1(169)
Януари 2018 г.
1.
Приключения със заявления
11 месеца след определения в обществената поръчка срок електронната страница на правителството е достъпна за всички
2.
3.
От координаторската мрежа
Стриктно спазваме сроковете за отговор и за изготвяне на решение, твърди секретарят Нора Момчева
4.
Обучения
13 студенти от НБУ се запознаха със стандартите и законодателството в областта на достъпа до информация, с примери от практиката по прилагането на ЗДОИ
5.
След обучението
Мечки, елени и глигани пресичат магистралите, съоръжения за безопасното им придвижване липсват
6.
След обучението
Как и защо без видима нужда се обновява една знакова зона за обществен отдих
7.
8.