Текущи проекти

Начало

 

 

ПДИ Програма Достъп до Информация ПРООН Програма на ООН за развитие

Дейности в рамките на проект

Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на ПРООН

 

Донор на проекта: Програмата на ООН за развитие в България
Период на изпълнение: март 2007 г. - декември 2008 г.

Описание: Основната цел на проекта е да демонстрира системно и изчерпателно ползата от новаторската употреба на ИКТ за значителното подобряване на приложението на Закона за достъп до обществена информация в България чрез по-добро предоставяне и търсене на информация, съхранявана от правителството. По-конкретно проектът ще:

(1) Подпомогне институциите в България в изпълнението на задълженията им по ЗДОИ чрез ефективното използване на Интернет като на евтиното и ефикасно средство за предоставяне на информация;
(2) Поощри гражданите да упражняват ефективно правото си на достъп до информация като използват възможностите за електронен достъп до информация;
(3) Подпомогне формулирането на препоръки за изменения в ЗДОИ.

Постигнати резултати:

На 5 декември 2008 г. бяха обнародвани измененията в Закона за достъп до обществена информация. Промените бяха консултирани с ПДИ и са в съответствие с нашия анализ, представян няколко години поред в годишните доклади за състоянието на достъпа до информация в България. Измененията са резултат от обединение на два законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ, внесени съответно от Мартин Димитров и от Бойко Великов и група народни представители. Като цяло те отговарят както на проблемите, срещани в реалното прилагане на закона, така и на международните стандарти в тази област. Повече за кампанията за промени в ЗДОИ през 2008 г.

Церемония за Деня на правото да знам

ПДИ проведе шеста церемония за връчване на награди по случай Международния Ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2008 г. от 12 ч. в Националния пресклуб БТА. Кои бяха наградените през 2008 г. в седемте категории вижте тук.

 

 

Представяне доклада на ПДИ

На 9 май 2008 г., петък, от 11 часа в Пресклуба на БТА - бул. “Цариградско шосе“ 49, Програма Достъп до Информация представи годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2007. (384Kb PDF Download PDF). Събитието получи широко медийно отразяване.

Издаването на доклада се реализира в рамките на проект “Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”, осъществяван от Програма Достъп до информация с финансовата подкрепа на Доверителния фонд за демократично управление на ПРООН.

Състоянието на достъпа до информация в България 2007 г.

Осмият доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация в България съдържа:

  • Препоръки за подобряване на законодателството в областта на достъпа до информация, което предполага промени в Закона за достъп до обществена информация.
  • Анализ на законодателните изменения, свързани с достъпа до информация през 2007 г.
  • Резултати от проучването на ПДИ на Интернет страниците на 411 институции на изпълнителната власт.
  • Анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2007 г.
  • Най-интересното от съдебната практика по ЗДОИ през 2007 г.

Специален фокус на доклада е електронният достъп до информация.

Достъпен: Acrobat Reader (384Kb) PDF Download PDF

Достъп до информация на Интернет страниците на публичните институции в България - 2008 г.
За поредна година екип на ПДИ проведе проучване на Интернет страниците на 411 институции в България. Последното проучване бе проведено в края на февруари 2008 година с цел да се провери доколко и как органите на изпълнителната власт и общините използват Интернет страниците си, за да публикуват актуална информация и по този начин да улесняват гражданите при търсенето на информация.
Сравнително таблици 2006-2008: Adobe PDF 73Kb Download PDF
Крос анализ:Adobe PDF 82KbDownload PDF.
Резултати по институции: (Adobe PDF 64Kb Download PDF).
Анализ на резултатите четете в годишния доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2007 Acrobat Reader (384Kb) PDF Download PDF

Модел на институционална уеб страница въз основа на съществуващото законодателство и практики, свързани с достъпа до информация. Моделът на страница има за цел да подпомогне институциите в активното предоставяне на информация онлайн. По-конкретно, страницата съдържа информация, която подлежи на публикуване по силата на чл. 15 от ЗДОИ, както и по силата на други закони. Моделът на страница съдържа прекратки към български институции, чиято практика по активно публикуване на информация онлайн може да бъде използвана за пример.

На 16 ноември 2007 г., в заседателната зала на Областна администрация - Сливен, Фондация ПДИ организира шестата работна среща в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България. Четете дневния ред (Adobe PDF 99Kb Download PDF) и протокол от срещата.

Варна

На 14 ноември 2007 г., в хотел Тримонциум Принцес, гр. Пловдив, Фондация ПДИ организира петата работна среща в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България. Четете дневния ред (Adobe PDF 97Kb Download PDF) и протокол от срещата.

Плакат На 28.09.2007 г. Програма Достъп до информация връчи награди за петия Международен ден на правото да знам Церемонията се проведе на 28 септември, от 17.00 ч., в Пресклуба на БТА От 2003 г. насам на 28 септември Програма Достъп до Информация организира церемония по връчване на награди в областта на достъпа до информация в България. Още...

На 05 юли 2007 г., в хотел Марина, кк "Слънчев ден", гр. Варна, Фондация ПДИ организира работна среща в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България. Четете дневния ред (Adobe PDF 93Kb Download PDF) и протокол от срещата.

Варна
Варна

На 01 юни 2007 г., петък, хотел "Централ", гр. Разград, Фондация ПДИ организира работна среща в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България. Четете протокол от срещата и повече информация в бюлетина на Програма Достъп до Информация.

Състоянието на достъпа до информация в България 2006

Както всяка година от приемането на Закона за достъп до обществена информация през 2000г. насам, Програма Достъп до Информация прави анализ и оценка на състоянието на достъпа до информация. Докладът за 2005 г. съдържа становища и препоръки относно промените в законодателството и административните практики, свързани с достъпа до информация, както и описание на случаи на ограничаване правото на информация и случаи на откази, по които са заведени съдебни дела.

Достъпен: Acrobat Reader (354Kb) PDF Download PDF

На 27 април 2007 г., петък в гранд-хотел “Велико Търново” Фондация ПДИ организира работна среща в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България. Четете протокол от срещата и повече информация в бюлетина на Програма Достъп до Информация.

На 23 март 2007 г., петък в заседателната зала на областна администрация Монтана от 10:30 ч. Фондация ПДИ организира работна среща в рамките на проект Увеличаване прозрачността и отчетността на правителството чрез електронен достъп до информация, подкрепен от Програмата на ООН за развитие в България. Четете протокол от срещата и повече информация в бюлетина на Програма Достъп до Информация.

Достъп до информация на Интернет страниците на публичните институции в България - 2007 г. (проучване на информацията, публикувана на Интернет страниците на публичните институции в България, проведено в края на м. март, 2007 г.). Целта на проучването, проведено от екип на ПДИ, в началото 2007 година, беше да се провери доколко и как органите на изпълнителната власт и общините използват Интернет страниците си, за да публикуват актуална информация и по този начин да улесняват гражданите при търсенето на информация.
Първични резултати: Adobe PDF 73Kb Download PDF
Въпросник към проучването: Adobe PDF 56Kb Download PDF
Доклад на ПДИ за състоянието на достъпа в България 2006 г: Acrobat Reader (651Mb) PDF Download PDF


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 03.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP