Проекти

Начало

 

 

Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация
(Договор № ПО3-20-00)
ноември 2009 – декември 2010

Донор на проекта: Фонд за подкрепа на НПО 2008-2010 г. - България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация "Екообщност"

Описание: четете тук (190Kb)

Дейности:

ПДИ изготви неофициален превод на Конвенцията за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г. и на Обяснителния доклад към нея. ( 1,4Mb)

ПДИ изготви Анализ на съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г. ( 300Kb)

Доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция на Съвета на Европа за достъпа до официални документи

Анализът на съответствието на ЗДОИ и Конвенцията в доклада на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България 2009

През декември 2010 г. ПДИ издаде сборник с изготвените материали в рамките на "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (договор № ПОЗ-20-00) - проект, реализиран с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация ЕкоОбщност.

Уводните думи на д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, може да прочетете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 12(84), декември 2010.

"Новите стандарти в достъпа до информация", Програма Достъп до Информация, 2010, 163 стр., ISBN 978-954-9953-47-3

 

 

 


Д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов на обсъждането в Пловдив

Програма Достъп до Информация проведе последните две обществени обсъждания в рамките на проект Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация.

Повече в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 11(83), ноември 2010.

Двадесет и шестото обществено обсъждане на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация" се проведе в Пловдив на 18 ноември 2010 от 10.00 ч. в Хотел "Дедеман Тримонциум Принцес".


Участници в обсъждането в Стара Загора

На 17 ноември 2010 г. в Конферентната зала на хотел "Верея" в Стара Загора се проведе двадесет и петата среща на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация".

Повече информация очаквайте в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 11(83), ноември 2010.

Обществените обсъждания, провеждани през 2010 г., са с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.


Кметът на Пазарджик, Тодор Попов, открива общественото обсъждане

На 09 ноември в Конферентната зала на Гранд хотел "Хебър", Пазарджик се проведе двадесет и четвъртото общественото обсъждане от планираните по проект Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация.

Повече информация очаквайте в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 11(83), ноември 2010.

 


Участници в срещата в Русе

На 19 октомври 2010 г. в Русе, ПДИ проведе двадесет и третото обществено обсъждане от планираните по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация". Срещата се състоя в Конферентната зала на хотел "Космополитън".

Повече информация четете в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 10(82), октомври 2010.

 

Г-жа Цецка Цачева поздравява участниците в конференцията Снимка: Мариета Томова

Парламентът има воля да ратифицира Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа. На 26 юли 2010 г.,  в зала Александър на хотел Радисън се състоя  конференция „Десет години Закон за достъпа до информация. Нови стандарти за достъпа до информация”. Конференцията беше организирана от Програма Достъп до Информация  (ПДИ) под патронажа на госпожа Цецка Цачева, Председател на 41-то Народно събрание.

Конференцията бе осъществена с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) по проект „Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация” (договор №ПОЗ-20-00) чрез ФРМС  и финансовата подкрепа на  Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).


Зам. кметът на Търговище Стоян Станчев приветства участниците в срещата

През юли ПДИ проведе четири поредни обществени обсъждания от планираните по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация".

Общественото обсъждане в Търговище се проведе на 09.07.2010.


Кметът на Шумен Красимир Костов открива срещата
Общественото обсъждане в Шумен се състоя на 08.07.2010 г.

Садък Алчев, секретар на Областна управа Разград, открива срещата
Обсъждането в Разград се проведе на 07.07.2010 г.

Зам. областният управител на Силистра Тодора Цонева поздравява участниците в дискусията

Общественото обсъждане в Силистра се проведе на 06.07.2010 г.

Повече информация за обществените обсъждания, проведени през юли, очаквайте в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 7(79), юли, 2010.


Участници в обсъждането в Габрово

През юни ПДИ проведе четири поредни обществени обсъждания от планираните по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация".

Обсъждането в Габрово се състоя на 24 юни в Ритуалната зала на Габрово.


Участници в обсъждането във Велико Търново

 

На 23 юни се проведе обсъждането във Велико Търново.


Участници в обсъждането в Ловеч

На 15 юни се проведе обсъждането в Ловеч.

 


Обсъждането в Плевен

В обсъждането в Плевен, на 8 юни, участие взеха представители на община Плевен, областна администрация, РИОКОЗ И РИОСВ.

Повече за срещите четете в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 6(78), юни 2010 г.


Участници в обсъждането в Смолян, 21.05.2010

Поредни срещи с представители на местни медии, неправителствени организации, общинска и държавна администрация проведе ПДИ на 20 и 21 май 2010 г. Обществените дискусии на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация" се проведоха съответно в Кърджали и Смолян.

Повече информация за четирите срещи, проведени през май (Добрич, Варна, Кърджали и Смолян) очаквайте в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 5(77), май 2010 г.


Гергана Жулева открива обсъждането в Кърджали, 20.05.2010

Oбсъжданията се провеждат в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация"


Срещата във Фестивален и конгресен център Варна, 12.05.2010 г.

На 12 май 2010 г. от 14 ч. във Фестивален и конгресен център Варна се проведе дванадесетата среща от планираните обществени обсъждания на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация".

 


Участници в срещата в Добрич, 11.05.2010 г.

На 11 май 2010 г. от 10.30 ч. в хотел „Изида“ се проведе първата за месеца среща от планираните обществени обсъждания на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация".

 


Гергана Жулева и Александър Кашъмов в Хасково, 27.04.2010 г.

На 27 април 2010 г. от 14 ч. в Залата на Областна администрация Хасково се проведе десетата среща от планираните обществени обсъждания на тема "Нови стандарти в областта на достъпа до информация".

Повече информация за срещата вижте в Информационния бюлетин на ПДИ, брой 4(76), април 2010 г.


Участниците в срещата в Сливен, 23.03.2010 г.

През март ПДИ проведе още три обществени обсъждания от планираните за 2010 г. в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация". Срещите бяха проведени на 23 март в Сливен, на 24 март 2010 г. в Ямбол, и на 25 март в Бургас. Сред участниците бяха представители на местни и регионални медии, неправителствени организации, държавни и общински служители.

Целта на срещите е участниците да се запознаят с новите стандарти в областта на достъпа до информация. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Комитета на министрите на Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи последните изменения в Закона за достъп до обществена информация.


Гергана Жулева пред участниците в срешата в Ямбол, 24.03.2010 г.

Повече информация за проведените срещи ще намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 3(75), месец март 2010 г.

През април ще се проведе обществено обсъждане в град Хасково на 27.04.2010 г. от 14 ч. в Залата на Областна администрация Хасково.

Ако желате да присъствате, за повече подробности, можете да се обърнете към координаторите на ПДИ по места. 


Участници в обсъждането в Бургас, 25.03.2010 г.

Първите три срещи се проведоха в Благоевград (21.01), Кюстендил (26.01) и Перник (27.01). Повече информация за тях може да намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 1(73), месец януари 2010 г. През февруари обществени обсъждания бяха проведени във Видин (16.02), Монтана (23.02) и Враца (25.02). Повече информация може да намерите в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 2(74), месец февруари 2010 г.

Срещите се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.


Участниците в срещата във Враца, 25.02.2010 г.

ПДИ проведе шестата от планираните за 2010 г. обществени обсъждания в рамките на проект Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация. Срещата се състоя на 25 февруари в Конферентната зала на Търговско-промишлената палата във Враца.

За участие в срещата бяха поканени представители на НПО, журналисти, администрация и граждани. Ако желате да присъствате, за повече подробности, можете да се обърнете към координаторите на ПДИ по места. 


Участници в срещата в Монтана,23.02.2010 г.

На 23 февруари в Младежкия дом в Монтана се състоя петата среща в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация".

Целта на срещата бе да се запознаят участниците с новите стандарти в областта на достъпа до информация. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Комитета на министрите към Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи последните изменения в Закона за достъп до обществена информация.

 


Участниците в срещата във Видин, проведена на 16.02.20101 г.

На 16 февруари 2010 г. във Видин ПДИ проведе първата среща за месеца в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация". На обсъждането в залата на Областна администрация-Видин присъстваха представители на местни и регионални медии, неправителствени организации, държавни и общински служители.

 


Участници в срещата в Перник, проведена на 27.01.2010 г.

ПДИ проведе третата среща от планираните за годината в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация". Срещата се състоя на 27 януари в Двореца на културата, Перник.


Повече информация за проведените срещи може да прочетете в месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 1(73), месец януари 2010 г.

За участие в срещата са поканени представители на НПО, журналисти, администрация и граждани. Ако желате да присъствате, за повече подробности, можете да се обърнете към координаторите на ПДИ по места. 


Участници в срещата в Кюстендил, 26.01.2010 г.
Втората среща, организирана от ПДИ, в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" бе проведена в Кюстендил на 26 януари 2010 г.

Дискусията се състоя в хотел "Лазур". Участие взеха представители на неправителствени организации, общинска и областна администрация, журналисти от местни медии, граждани.

Срещите се провеждат с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) по проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" (Договор №ПО3-20-00) чрез Фондация за реформа в местното самоуправление в партньорство с Фондация „Екообщност”.


Д-р Гергана Жулева сред участниците в срещата, проведена в Благоевград, 21.01.2010 г.

Първата среща от планираните дискусии, които ПДИ организира в рамките на проект "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" през тази година в страната, се проведе в Благоевград на 21 януари. На обсъждането в „Червената зала” на Американския университет присъстваха студенти, представители на местни и регионални медии, неправителствени организации и общински служители. Целта на срещата бе да се запознаят участниците с новите стандарти в областта на достъпа до информация. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи стандартите, заложени в приетата на 27 ноември 2008 г. от Комитета на министрите към Съвета на Европа Конвенция за достъп до официални документи. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, представи последните изменения в Закона за достъп до обществена информация. Д-р Жулева запозна участниците и с данни за прилагането на закона в България.
НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.01.2011• © 1999 Copyright by Interia & AIP