Проекти

Начало

 

 

Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот
юли 2014 – юли 2017

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Подкрепата за Фондация Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

Цели на проекта:

 • Застъпничество за по-добро законодателство за достъп до информация, особено по отношение на активното публикуване на обществена информация, въз основа на систематично наблюдение на законодателството и практиките по неговото прилагане;
 • Застъпничество за подобряване на активното публикуване на обществена информация и прилагането на стандартите за активна прозрачност, особено що се отнася до бюджетната и финансова откритост, обществените поръчки, разпределянето на средства от ЕС и устройствените планове;
 • Да се осигури подкрепа за търсещите достъп до обществена информация, особено в случаи от надделяващ обществен интерес;
 • Да се повиши осведомеността на гражданите за правото на достъп до информация;
 • Да се подкрепи разследващата журналистика като средство за постигане на по-голяма отчетност и прозрачност на управлението;
 • Да се развива партньорство и участие в мрежи за постигане на по-голяма отчетност и прозрачност на управлението;
 • Да се укрепи позицията на ПДИ и да се развие капацитета й като Граждански център за подкрепа на прозрачността.
Дейности:

 1. Застъпничество за по-добро законодателство в областта на свободата на информация, въз основа на постоянно наблюдение на законодателните инициативи; представяне на  становища и препоръки и активно участие в обществения дебат по проблематични въпроси
 2. Наблюдение на практиките по прилагане на законодателството за достъп до информация; извършване на годишен одит на Интернет страниците на 535 публични институции;  атуализация на Рейтинга на активната прозрачност на институциите в България, както и Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините; и формулиране препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация в годишни доклади за състоянието на достъпа до информация; ;
 3. Предоставяне на правна помощ, включително представителство в съда, в случаи на търсене на достъп до информация от надделяващ обществен интерес;;
 4. Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите и активното упражняване на правото на достъп до информация и поощряването на обществения дебат по въпроси, свързани с прозрачността и отчетността на управлението;
 5. Подкрепа за разследващата журналистика в България чрез учредяването на награда за разследвания, свързани с прозрачността и отчетността на управлението;
 6. Развитие на партньорството с национални и международни организации и мрежи за обмен на опит и застъпничество за повишаване на прозрачността и отчетността на управлението.

Резултати:

ПДИ връчи наградите за Международния ден на правото да знам – 28 септември 2015

За тринадесети път Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

Интервюта с всички наградени са публикувани в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2015: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Церемонията бе проведена с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България” в рамките на проект "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот".


15 години Закон за достъп до обществена информация

На 7 юли 2015, Фондация Програма Достъп до Информация проведе пресконференция по повод 15 години от приемането на Закона за достъп до обществена информация от 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА.

В навечерието на 15-тата годишнина от приемането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в България, ПДИ представи важните моменти в развитието на това законодателство у нас и практиките по прилагането му. ЗДОИ бе обнародван в Държавен вестник на 7 юли 2000 г.

Информация и снимки от пресконференцията може да видите тук: http://www.aip-bg.org/news/15_години_Закон_за_достъп_до_обществена_информация/20150707000209/.

Пресконференцията бе организирана в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

Програма Достъп до Информация публикува годишния доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2014.

Петнадесетият годишен доклад съдържа:

 • оценка на проекта за закон за изменение  и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от гледна точка на опита на ПДИ по наблюдение на практиките по активното публикуване, на опита от предоставяне на правна помощ за заявители, на анализа на съдебната практика по законодателството за достъп до информация;
 • анализ на резултатите от одита на Интернет страниците на 544 институции, проведен от 23.02.2015 г. до 23.03. 2015 г. от екип на ПДИ;
 • систематизация и анализ на случаите, постъпили за консултации и правна помощ през 2014 г.;
 • анализ на съдебната практика по ЗДОИ през 2014 г.
 • Докладът е достъпен на адрес: http://store.aip-bg.org//publications/ann_rep_bg/report2014.pdf.

  Докладът се издава в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

Информационни дни "Достъп до информация" в Кърджали и Хасково

На 3 и 4 юни 2015 ПДИ проведе Информационните дни "Достъп до информация" в градовете Кърджали и Хасково. Участие взеха 99 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани. В рамките на Информационния ден „Достъп до информация”, ПДИ провежда семинар и работна среща със заявители.

Информация и снимки от проведените срещи във Велико Търново и Габрово четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 05 (137), май 2015.

През 2013 и 2014 г. ПДИ проведе Информационни дни в 10 областни града в страната. Информация и снимки може да видите тук: http://www.aip-bg.org/trainings/Информационни_дни_Достъп_до_информация_в_страната/103148/

Информационните дни се организират в рамките на проект „Граждански център за подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация “Америка за България”.


Информационни дни "Достъп до информация" във Велико Търново и Габрово

На 13 и 14 май 2015 ПДИ проведе Информационни дни "Достъп до информация" в градовете Велико Търново и Габрово. Участие взеха 71 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани. В рамките на Информационния ден „Достъп до информация”, ПДИ провежда семинар и работна среща със заявители.

Информация и снимки от проведените срещи във Велико Търново и Габрово четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 05 (137), май 2015.

Информационните дни се организират в рамките на проект „Граждански център за подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен с грант от Фондация “Америка за България”.

Журналистически разследвания 2015

Приключи работата на журналистите, спечелили първия конкурс за журналистически разследвания, обявен от Програма Достъп до Информация (ПДИ). В рамките на три месеца те проведоха своите разследвания и направиха публикации в национални и регионални медии. Материалите и публикациите може да видите в секция „Разследвания” на страницата Достъп до информация и журналистически разследвания. Конкурсът се провежда в рамките на проект Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот, финансиран с грант от Фондация „Америка за България”.

Рейтинг на активната прозрачност 2015

На 15 април от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2015 и актуализирана Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

Снимки от пресконференцията може да видите в Галерия: http://www.aip-bg.org/about/gallery/104698/.

Проучването на ПДИ се осъществи в рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от Фондация “Америка за България”.


Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ

На 20 февруари 2015 в София Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа. След встъпителните думи от координатора на мрежата Николай Нинов, журналистите очертаха актуалната картина на случващото се с достъпа до информация в страната, представяйки статистика на подадените заявления до регионалните структури на изпълнителната власт, отношението на администрацията към заявителите, специфични откази на информация, съдебни дела на граждани, журналисти и НПО.

За резултатите от срещата и снимки от събитието, може да прочетете в информационния бюлетин на ПДИ за февруари 2015: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен от Фондация "Америка за България"Фондация “Америка за България”.

Обновена страница Достъп до информация и журналистически разследвания 

За да постигне по-добра систематизация и да улесни навигацията в съдържанието на случаи и съдебни дела на журналисти, използвали ЗДОИ за целите на журналистически разследвания, обучителни материали и филми, ПДИ обнови специалната си страница Достъп до информация и журналистически разследвания. Добавена е нова секция „Разследвания”, в която са публикувани значими журналистически разследвания, направени с помощта на ЗДОИ.

Първи конкурс за журналистически разследвания

В рамките на проекта ПДИ проведе първи конкурс за журналистически разследвания. Публикува покана за кандидатстване с проектни предложения на 14 ноември 2014: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Покана_2014/206589/. След заседание на журито, проведено на 12 януари 2015, обяви одобрените проектни предложения: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Журналистически_разследвания/105995/. Одобрените кандидати ще получат финансиране за своите разследвания, които ще бъдат публикувани на специалната страница Достъп до информация и журналистически разследвания: www.ati-journalists.net.  

Дванадесета церемония за връчване на наградите по повод Международния ден на правото да знам

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам за единадесети път. Церемонията отново бе открита с песента "Дишай", посветена на празника, който се проведе на 28 септември 2014– от 12.30 ч. в Дома на Европа, София. Наградите за 2013 година бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 40 получени номинации.

Интервюта с всички наградени са публикувани в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/.

Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Дванадесетата церемония за Деня на правото да знам в България се осъществи в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, подкрепен от Фондация “Америка за България”.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 12.10.2015 • © 1999 Copyright by Interia & AIP