Текущи проекти

Начало

 

 

Кампания „Прозрачен бюджет, способността да се изисква и въплъщенията на промяната“
декември 2009 – юли 2010
Донор: International Budget Partnership (IBP)

Описание: Програма Достъп до Информация участва като партньорска организация в международна кампания за застъпничество за прозрачност на бюджетите. Първоначално кампанията ще оценява нивото на практически достъп, който хората имат до информация по света чрез едногодишен проект, в който групи по места във всичките включени в кампанията 50-80 държави ще зададат на своите правителства един и същи набор от шест въпроса. Въпросите ще бъдат съсредоточени върху събирането на бюджетна информация, свързана с различни области като здравеопазване, опазване на околната среда и ефективност на получените помощи. Отговорите ще се групират като различен тип данни, в това число – според спецификата на исканата информация, на ниво информация от държавния бюджет и данни от отговорите на държавните институции по заявленията. Отговорите на институциите по различните заявления ще се записват в бази данни. Резултатите от този проект ще дадат основата за по-нататъшно партньорство между членовете, ангажирани в кампанията.

Очаквани резултати:

  • Вследствие на кампанията ще се разработят няколко бази данни, в които ще се съхраняват, подреждат и анализират резултатите от проекта.
  • Информацията, събирана в тези бази данни, своевременно ще се анализира от експерти, избрани от партньорите по проекта, и ще бъде достъпна за използване от всички партньори.
  • След като анализите по данните са завършени, те ще бъдат разпространени на международно и национално ниво, ще бъдат иницирани и дейности по застъпничество, за да се привлече вниманието към направените заключения, а  от правителствата ще бъде изискано или ще бъдат насърчени да подобрят своите политики и програми.

В рамките на проекта, ПДИ подаде шест заявления за достъп до информация:

Две заявления до Министъра на здравеопазването, относно разходите по закупуване на медикаменти, свързани със здравето на бременни жени ( 148Kb) и образование и допълнителна квалификация на акушери ( 106Kb).

До Министъра на външните работи за информация , свързана с предоставянето на помощ за развитие ( 150Kb) и предвидена помощ за развитие ( 125Kb) за определени държави.

До Министъра на околната среда и водите за информация, свързана с разходи по опазване и консервиране на околната среда ( 107 Kb).

До Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за размера на субсидиите за производство и потребление на нефт, природен газ и въглища ( 106 Kb).

 НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.04.2010 • © 1999 Copyright by Interia & AIP