Анти-награди „Големият брат“ – 2008 годинаЖурито: Зоя Димитрова, Александър Кашъмов, Гергана Жулева, Юлия Велкова, Георги Лозанов, Красимир Димитров, Фани Давидова На 28 януари 2008 г. Програма Достъп до Информация и Интернет общество – България връчиха третите антинагради "Big Brother". Официалната страница на българските награди е  http://bg.bigbrotherawards.org/ 

През 2008 година жури в състав:

  • Александър Кашъмов – ръководител на правния екип на ПДИ
  • Д-р Гергана Жулева – изпълнителен директор на ПДИ
  • Доц. Георги Лозанов – преподавател във Факултета по журналистика в СУ
  • Зоя Димитрова – журналист, наблюдател във в-к "Монитор"
  • Красимир Димитров – член на Комисията за защита на личните данни
  • Фани Давидова – юрист, ПДИ
  • Юлия Велкова – ръководител проекти, Интернет Общество – България

Присъди награда “Големият Брат”:

На Министерство на вътрешните работи
за публикуването на данни от международните паспорти и криминалните досиета на двама журналисти от ББС, снимали документален филм в България.
 
И “Срамота” за нарушаване на защитата на личните данни: 

На Министерския съвет на Република България
за решение да публикува в брой на “Държавен вестник” от октомври 2007 г. имената, ЕГН-та и постоянните адреси на собственици на терените, отчуждени, заради разширението на южната дъга на околовръстното шосе.
 
Сред номинираните за антинаграда тази година бяха Министерският съвет на Република България, Министерството на вътрешните работи, КАТ - Пътна полиция, Агенцията по вписванията, както и самата Комисия за защита на личните данни.
 
Церемонията по връчване на наградите "Big Brother" през 2008 г. се провежда на 28 януари - Европейският ден за защита на данните. Датата отбелязва подписването на Конвенция 108 на Съвета на Европа от 1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

В България церемония за връчване на антинаградите „Големият брат“ се организира за трети път. На  церемонията, проведена през 2005 г.  с „призове“ бяха удостоени: главният прокурор Никола Филчев, Министерският съвет на РБ и на рекламната агенция SIA Advertising.
 
Информация както за тазгодишните награди "Големият брат", така и за миналата церемония, можете да намерите на интернет адрес: http://bg.bigbrotherawards.org.
 
Или в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 1 (49), януари 2008.
 
Снимки от церемонията.