Анти-награди „Големият брат“ – 2005 година

 

Членовете на журито представят наградените с анти-награди “Big Brother”На 13 април 2005 г., Програма Достъп до информация и Интернет Общество – България връчиха годишните анти-награди “Големият брат” за нарушаване на правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Официалната страница на българските награди, можете да намерите тук . През 2005 г. година, награди бяха връчени в следните категории.


В категория „Изпълнителна власт“, наградата получи


Министерски съвет - заради изработен и внесен за разглеждане в парламента проект за промени в Закона за защита на личните данни. Законопроектът сериозно ограничава правото на свобода на информация и дава прекалено много правомощия на т.нар. „силови“ органи да обработват свободно лични данни на гражданите.

 

Измененията предвиждат още:

отмяна на разпоредбата за предоставяне на информация за публичните фигури;

съгласно новите текстове събирането и разпространението на информация, свързана с престъпления или дори административни нарушения следва да става само от или под контрола на съответните компетентни органи. Със законопроекта се дава възможност на работодателите да събират т.нар. „чувствителни лични данни“, т.е данни, които разкриват расов или етнически произход, религиозни или философски убеждения, ценз в политически партии, както и лични данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот на гражданите.

 

В категория „Личности“, наградата получи


Главният прокурор Никола Филчев - за цялостната дейност на прокуратурата, която с редица свои „акции“ през 2004 -та година, постави сериозна заплаха пред свободата на информация и защитата на личните данни:

1. Повдигнатото обвинение срещу журналисти от телевизия “BBC” за документалния филм „Да купиш игрите“, показващ корупция на членове на Международния олимпийски комитет;

2. Повдигнатото обвинение срещу румънския журналист Бухнич за разкритието му за нередности в граничните магазини на Дунав мост, което е направено с технически средства;

3. Заповедта на Пловдивската апелативна прокуратура да се записват личните данни на всички клиенти, както и времето на ползване на компютър в интернет клубовете в града.

 

В категория „Бизнес“, наградата получи


Рекламната агенция “SIA Advertising” за злоупотреба с данните на 15 хиляди кандидата за участие в играта “Big Brother.” Фирмата е използвала информация, съдържаща се във въпросниците, които кандидатите са попълнили по време на кастинга за шоуто. Тези данни по закон е трябвало да бъдат унищожени след приключване на кастинга. В последствие става ясно, че фирмата използва данните за други цели, което е в противоречие със ЗЗЛД.

 

Повече информация за церемонията може да прочетете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 4(16), април 2005.

 

Снимки от церемонията.