Начало > Лични данни

Правна помощ от ПДИ

Предоставянето на правна помощ е една от основните приоритетни дейности за ПДИ. В някои случаи, към нас за съвет се обръщат граждани, които считат, че е нарушено правото им на защита на личните данни.

В настоящата секция ще намерите правен коментар на нашите юристи по интересни теми от областта на защита неприкосновеността на личния живот.

Ще откриете и отговор на най-често задаваните въпроси, отправяни към нашия екип, в областта на защита на личните данни.