Новини > 2019 г.
Как се прилага Закона за достъп до обществена информация?
14.06.2019 г.

Програма Достъп до Информация представя анализ на прилагането на Закона за достъп до обществена информация, въз основа на публикуваните данни в докладите „Състоянието на администрацията” 2001 – 2018.

 

Правителственият доклад за 2018 бе приет с Решение на Министерски съвет на 20 май 2019: http://iisda.government.bg/annual_reports.

 

Анализ на тенденциите и графики, подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева, четете в секцията на ПДИ: Прилагане на ЗДОИ: http://www.aip-bg.org/legislation/Данни_от_правителствените_доклади/201753/.

 

"Прегледът на обобщените данни по прилагането на ЗДОИ ни дава една картина на прилагането на ЗДОИ в системата на изпълнителната власт и показва усъвършенстването на процеса на отчетност, неговото дигитализиране (2005 г.) и ролята на органа, отговорен за публикуването на обобщените данни", подчертава д-р Гергана Жулева. 

 

За втора година публикуването на правителствения доклад "Състоянието на администрацията" съвпада с представянето на констатациите и препоръките от годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България" 2018.  © 2019 Програма Достъп до Информация. Всички права запазени.
При цитиране позоваването на източника е задължително.