02 май 2024 г.

 

Свободата на словото е от ключово значение за демокрацията, тъй като без свободен и информиран дебат няма демократично общество. През 2016 г. Съдът в Страсбург прие, че достъпът до информация от значение за обществения дебат е в обхвата на защитата от Европейската конвенция за правата на човека. Становище по това дело даде и Програма достъп до информация (ПДИ).

 

 

През изминалата година ПДИ предприе и други важни стъпки за подобряване на достъпа до информация и свободата на словото: