28 септември 2023 г.

Програма достъп до информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

 

Церемонията се проведе в бар „Сингълс“, НДК, с участието на граждани, журналисти, представители на граждански организации и на държавни институции.

 

Наградите за и за 2023 година са в традиционните шест категории.

 

 


Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

Наталия Станчева за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Гражданката подава редица заявления до различни институции, повечето от тях до АЕЦ "Козлодуй" ЕАД. С последователност и упоритост, тя използва получената информация, за да накара институциите да установят, че в АЕЦ "Козлодуй" се извършват неразрешени медико-диагностични дейности в нарушение на Закона за лечебните заведения. В резултат Службата по трудова медицина на АЕЦ, действаща като незаконен ДКЦ, е спряна и са издадени задължителни предписания за регистрация.

 

Почетни грамоти получават:

 

Николай Неделчев за активно използване на ЗДОИ в търсенето на информация от традиционно не много отворени институции като Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), Върховната касационна прокуратура, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Софийска градска прокуратура и Софийска районна прокуратура.

 

Адвокат Стефан Малинов за активно използване на правото си по Закона за достъп до обществена информация в обществена полза и търсене на информация от МВР и областните дирекции, Регионална дирекция "Гранична полиция“, служба "Военна полиция" и Министерството на отбраната.

 

 

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

Гражданско сдружение „БОЕЦ“ за активно използване на ЗДОИ по важни за обществеността въпроси като: раздадените бонуси и възнаграждения, имената на съветниците на министъра на вътрешните работи и основанията на забраната за граждани за достъп до сградата на Народното събрание. През 2023 г. "БОЕЦ" води важна съдебна битка срещу държавното дружество "Булгаргаз" ЕАД за отказа им да предоставят информация за газовите преговори и договорените газови доставки – тема с изключително висок и надделяващ обществен интерес.

 

Почетни грамоти получават

 

Български институт за правни инициативи (БИПИ) за последователната им работа за подобряване на прозрачността по избора и назначаването, както и за квалификацията на назначените ръководители, на областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.  С упоритостта си да използват докрай процедурите по ЗДОИ, БИПИ спомагат да се  постигне  съдебна практика в полза на прозрачността на назначенията.

 

Сдружение „Данни за добро“ за подкрепата им за представителите на гражданския сектор, работещи за разрешаването на значими задачи в обществена полза. „Данни за добро“ предоставят знания и услуги, свързани с обработка и анализ на данни по важни теми като Парламентарни избори 2022 и анализ на детските градини и бариерите за достъпа до тях.

 

 

 

Награда „Златен ключ” се присъжда на

 

Десислава Николова, в. „Капитал“, за систематично и мащабно разследване, в което използва процедурите на ЗДОИ за търсене на информация от най-големите болници в България. Със заявленията за достъп до информация се търси обществена информация за това как се харчат средствата от Националната здравна каса. Някои от болниците отказват информация, а обжалването на отказите с помощта на ПДИ създава важна съдебна практика, в която съдът постановява, че данните за разходване на публични средства и за управлението на публични учреждения, каквито са държавните болници, са обществена информация.

 

Почетни грамоти получават

 

Анина Сантова, в. „Капитал“, за последователно и упорито търсене на информация и използване на процедурите на ЗДОИ, включително и водене на дела, за журналистически разследвания за сключените договори за наем на техника и разходите за „външни услуги“ на „Софекострой"; плащанията на Столична община за светофарните уредби; за системата за таксуване в градския транспорт, за уличното осветление, за ремонти на пътища и тротоари в столицата, за събираемостта на глоби и други.

 

Анита Чолакова, actualno.com, която търси информация от РЗИ – Враца за проверка на действащото лечебно заведение на територията на АЕЦ „Козлодуй“. Полученият отказ е обжалван и С решение от деня на съдебното заседание съдия Игнат Колчев, Смолян, отменя отказа и поставя рекорд в прилагането на ЗДОИ, превръщайки се в първият съдия, решил спор за достъп до информация в деня на заседанието.

 

Красен Николов, Mediapool.bg, за използване на ЗДОИ за журналистически разследвания по теми от осезаем и ключов обществен интерес като саботаж от страна на българските институции на общоевропейски директиви и санцкии и разкриване на корупция.

 

 

Награда ”Златен ключ” се присъжда на

 

Община Сливен за активно публикуване на информация на официалния сайт на институцията и за прецизно изпълнение на задълженията по ЗДОИ при предоставяне на информация. През 2022 г. и през тази година, общината няма нито един отказ за предоставяне на информация и няма заведено дело срещу решение за достъп.


Почетна грамота получава


Министерство на правосъдието, което е сред лидерите измежду органите на изпълнителната власт (на първо място за 2023 г. сред министерствата) в Рейтинга на активната прозрачност и е с повишен резултат спрямо 2021 и 2022 г.

 

 

 

 

Антинаграда „Катинар” се присъжда на


„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) заради перманентното отказване на информация за извършени плащания към производители на електроенергия в различни периоди от време. В последните две години ЕСО губят 3 дела за откази да предоставят информация за плащания към производители на електроенергия. При всяка отмяна на отказа от съда и връщане на преписката на ЕСО за ново произнасяне, те отново отказват с почти идентични мотиви. След постановяване на третото съдебно решение, ЕСО предоставят информация за периода 1.01.2021 – 31.08.2021 г. на „За Земята – Достъп до правосъдие“, но когато от сдружението търсят същата информация, но за по-нов период от време, ЕСО отново отказват достъп.

 

 


Прокуратурата на РБ, която отказва информация на какъв етап е делото срещу хазартния бос Васил Божков, с мотив, че за да бъде предоставена исканата от заявителя информация, същата трябва да е свързана с обществения живот в Република България и да дава възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на задължения по закона субект, в случая прокуратурата на Република България като част от държавния апарат, а не във връзка с функцията ѝ на орган на съдебната власт. Очевидно прокуратурата не смята основната си функция по разследване и повдигане не обвинения за част от обществения живот у нас.

 

Пълната обосновка към всяка от получените 28 номинации може да видите на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/nominations/2023/ .

 

Интервюта с наградените ще бъдат публикувани в бюлетина на ПДИ, както и на специалната страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net. Последвайте и страницата ни във Фейсбук.

 

 

 

 

 

==============================================  

 

 

Кампанията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма достъп до информация, подкрепен с грант от фондация "Америка за България".


Част от номинациите са по случаи и дела, по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация" с подкрепата на German Marshal Fund.