07 ноември 2012 г.

Първа среща на НПО във връзка с инициативата Партньорство за открито управление

 

На 15 октомври 2012 г. по инициатива на Гергана Жулева, изпълнителен директор на Програма Достъп до Информация (ПДИ), в офиса на ПДИ се състоя Първа среща на организации на гражданското общество, ангажирани с инициативата Партньорство за открито управление (ИПОУ). Целта на срещата беше обсъждане на възможните форми на партньорство с правителството по ИПОУ и неформална коалиция за наблюдение на изпълнението на мерките, предвидени в националния оперативен план по ИПОУ.

 

Участници в срещата бяха представители на организации, изпратили становище по плана или участвали в консултативния процес по неговото изготвяне, както и такива, имащи намерение да следят изпълнението му. Това бяха Програма Достъп до Информация; Институт „Отворено общество” – София; Фондация за реформа в местното самоуправление;  Институт за пазарна икономика; Институт за развитие на публичната среда. В срещата участие взе и управителят на компанията Нетера Невен Дилков. Присъства и външният експерт за връзка с НПО, бизнеса и други заинтересовани лица по ПОУ към секретаря на Съвета за развитие на МС Милена Недева.

 

След оживена дискусия, участниците решиха да поддържат неформална коалиция като разменят електронно информация по развитието на прозрачността и откритостта на управлението в областите, които всяка организация наблюдава като част от обичайната си работа.

 

Протокол от срещата в PDF файл.

Информация за последни развития в рамките на инициативата може да намерите в секцията Инициатива „Партньорство за открито управление“.