20 ноември 2019 г.

През месец октомври 2018 г. разследващият журналист от bTV Петър Нанев иска от Министерството на младежта и спорта (ММС) информация за финансирането на Български футболен съюз (БФС) за провеждане на състезания и лагери на национални отбори. Министерството отказва да предостави информацията с мотив, че е налице изрично несъгласие на третото лице – БФС.

Тогава Нанев обжалва отказа и с правната помощ на ПДИ печели делото пред Административен съд София – град. 

С Решение № 2496 от 10.04.2019 на АССГ отказът е отменен и заявлението е върнато на министъра за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. В мотивите съдът приема, че търсената информация е обществена, защото се отнася за разходването на обществени средства и за целта на това разходване. Съдът приема също, че БФС е задължен субект, защото извършва дейност, финансирана със средствата от консолидирания държавен бюджет и средства от фондовете на ЕС.

Казусът е представен в репортажа от 15 април 2019: Съдът разпореди на спортното министерство да предостави документи на BTV, а тези дни бе излъчен и нов репортаж по темата: Как БФС харчи милиони от държавата за детски спорт?, с очакване за продължение. 

Напомняме, че тази година по повод Международния Ден на правото да знам ПДИ номинира Петър Нанев за награда в категорията „Най-добри журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация“. Номинацията е за два случая на търсене на достъп до информация и отразяването на резултатите в телевизионни репортажи. Единият случай е гореспоменатият с ММС, а вторият е свързан с Министерство на отбраната (МО) и отчетността на изразходваните средства за доставка на храна за структурите на МО.