02 октомври 2019 г.

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ е неправителствена организация, основана преди 23 години с мисията да подпомага гражданите да упражняват правото си на информация и да подтиква държавните органи да предоставят обществена информация. 

Ние търсим да наемем отдаден на нашата мисия комуникационен координатор. Комуникационният координатор ще поддържа нашата вътрешна и външна комуникационна стратегия, ще пише и разпространява материали за нашата работа, ще отговаря за търсенето на нашите услуги от обществеността и медиите и ще координира публичните събития на ПДИ. 

Желателно е комуникационният координатор да притежава творческо мислене, да има отлични комуникационни и презентационни умения и да поддържа добри взаимоотношения с партньори, клиенти, и заинтересовани лица. Предишен опит в тази или еквивалентна на нея сфера е препоръчително.    

Изисквания към кандидата:
•Висше образование  по комуникации, журналистика, социология или друго хуманитарно образование;
•Минимум от 2 до 5 години релевантен опит като комуникационен координатор;
•Умения със софтуер за дизайн, създаване и редакция на съдържание и публикуване;
•Отлично владеене на писмен и говорим английски;
•Организационни умения;
•Умение за работа в екип;
•Много добро владеене на MS Office програмите Word, Excel, Power Point, Outlook; 
•Опит в работата със CMS платформи за поддръжка на онлайн сайтове и комуникационни кампании в социални медийни;
•Умения за работа с програмите Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator е предимство.
•Шофьорска книжка и опит. 

Отговорности: 
•Да сътрудничи с директора и ръководителя на правния екип за развитие на ефективна комуникационна стратегия, базирана на целите на ПДИ
•Да пише, редактира и разпространява съдържание, включително публикации, прессъобщения, годишни доклади, Интернет страницата на ПДИ, месечния информационен бюлетин и други материали, които комуникират  дейностите на организацията, продуктите и услугите, които предоставя на публиката
•Да отговаря на медийните запитвания, да организира интервюта, да действа като говорител на организацията
•Да установи и поддържа ефективни отношения с журналисти и поддържа медийната база данни
•Да следи развитията и отговаря на запитвания в националните и международни мрежи, на които ПДИ е член
•Да търси възможности да издига репутацията на организацията и координира публичните събития
•Да поддържа записите на медийно отразяване на дейността на организацията

ПДИ предлага:
•4 часова заетост;
•Офис в централна локация в София;
•Работа в малък експертен екип с над 23 години опит в застъпничеството за свободен достъп до информация и упражняване на правото да знам;
•Възможност за развитие в областта на застъпничеството за прозрачно, отчетно и открито управление.

Ако проявявате интерес, можете да изпратите своята автобиография и кратко описание на мотивацията си за кандидатстване на имейл: gergana@aip-bg.org, лице за контакт –  Гергана Жулева.

Срокът за подаване на документите е 18 октомври 2019. Ако отговаряте на условията ще бъдете поканени на интервю.