07 юли 2011 г.

На 6 юли 2011 г. в офиса на Програма Достъп до Информация по инициатива на Център за защита правата в здравеопазването (http://www.czpz.org/)  се проведе работна среща с азербайджански правозащитници.

 

Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ запозна гостите с 15-годишния опит  в застъпничеството за достъп до информация, прилагането на Закона за достъп до обществена информация и съдебната практика; работата на мрежата от журналисти към ПДИ. Също така г-жа Жулева представи проучванията на институционалните интернет страници, които екипът на ПДИ прави вече 5 години.

 

Адвокат Кирил Терзийски представи специално създадената вътрешна информационна система, в която се записват случаите за достъп до информация постъпили от граждани, журналисти и НПО, които правният екип коментира и консултира.