01 януари 2006 г.

Архив на новините от 2006 г. е достъпен на адрес: http://www.aip-bg.org/archive_2006.htm.