01 януари 2002 г.

Архив на новините от 2002 г. е достъпен на адрес: http://www.aip-bg.org/archive_2002.htm