20 декември 2006 г.

Архив на радиопредаванията "Правото да знам" е достъпен на: http://www.aip-bg.org/radio_archive.htm.