18 юни 2002 г.

На 18 юни 2002 година в конферентната зала на комплекс "Бартимекс" в гр. Силистра се проведе работна среща на тема "Състоянието на достъпа до информация в България". Това бе първата среща на екипа на Програма Достъп до Информация с журналисти и представители на неправителствени организации от града. Лектори на обучението бяха д-р Гергана Жулева, адвокат Александър Кашъмов и юристът Фани Давидова. Работната среща бе организирана от Фондация "Програма Достъп до Информация".

 


Фани Давидовав, д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов
п
о време на семинара

Момент
от семинара

В семинара взеха участие 40 журналиста - представители на местни и кореспонденти на централни медии, служители, отговарящи за връзките с обществеността от областната администрация, общината и Териториалната данъчна дирекция, както и представители на неправителствени организации от региона -"Диабет", "Общински комитет Васил Левски", сдружения "Свят за всички" и "Приятели на света", "Интерклуб", "Агропул", "Национално сдружение на потребителите в България", фондациите "НМИ", "Демос", "Добруджанка" и "Надежда". Журналисти от силистренските радиостанции "Мелодия" и "Менес", радио "Рая" /гр. Дулово/, местните вестници "Успех", "Спектър Силистра" и "Събеседник", вестник "Тутракански глас" /гр. Тутракан/, кабелна телевизия "Истър" и кореспондентите на централните медии "bTV", "БТА" и "24 часа" бяха сред присъстващите.

 

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ представи дейността на Програма Достъп до Информация през петте години от съществуването и. Тя представи и резултатите от извършеното от ПДИ проучване "Изпълнението на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществена информация". За законодателната уредба в областта на достъпа до информация и ограниченията говориха Александър Кашъмов и Фани Давидова. В своите изложения те представиха Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация и проблемите, свързани с прилагането им.


Момент от семинара

Момент от семинара

 

Практиките по прилагането на ЗДОИ бяха основния акцент от втория панел на работната среща. Конкретни случаи, постъпили в ПДИ и съдебни дела, водени със съдействието на фондацията предизвикаха дискусия и споделяне на казуси с откази от страна на органи на изпълнителната власт да предоставят обществено значима информация на журналисти и неправителствени организации в Силистра. Акцент бе поставен и върху въпроса "Възможно ли е да се отказва информация от учебно заведение с мотива, че тя е "секретна", зададен от местна журналистка, във връзка със Закона за защита на личните данни.

 

Семинарът бе закрит от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Жулева.