15 ноември 2002 г.

Работна среща на координатори, адвокати и екип на Програма Достъп до Информация се проведе на 15 ноември 2002 година. Срещата се проведе в зала "Тържествена" на Воения клуб в София. На нея присъстваха 48 участника. От общо 26-те кооринатори на Програма Достъп до Информация от областните градове на страната пристигнаха 21, адвокатите бяха 18.

 

Изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация Гергана Жулева представи резултати от проучване на тема: "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществена информация". То бе извършено в 100те най - големи общини на България от координаторите на ПДИ в страната и анкетьори в София. Проучването бе осъществено в периода 10 - 30 октомври 2002 година и бе извършено за втора поредна година. Финансирането му през тази година бе от "Артикъл 19". Докладът по извършеното през 2001 година проучване на тема: "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по Закона за достъп до обществена информация", можете да прочете тук.

 


Моменти от работната среща


По време на работната среща бе представен проект "Правна помощ и застъпничество за свобода на информация" финансиран от Фондация "Отворено общество" - София. В хода на проведената по проекта дискусия бяха обсъдени възможните форми за работа по места - подаване на заявления за достъп до информация, водене на съдебни дела в страната. Фани Давидова и адв. Александър Кашъмов представиха и водените в страната съдебни дела по ЗДОИ в градовете Враца и Ямбол както и конкретни случаи на отказ от административни структури на достъп до информация.

 

Участниците в работната среща обсъдиха конкретнте форми на взаимодействие за оказване на юридическа и адвокатска помощ по места в случай на отказ на информация.