09 октомври 2004 г.

В периода 3-9 октомври 2004 г. Програма Достъп до Информация организира работно посещение за представители от централната и местна власт, журналисти и НПО в Кралство Холандия. Целта бе те да се запознаят със структурата на публичната администрация в Холандия, местния закон за свобода на информацията и неговото прилагане. В Хага българските представители проведоха работни срещи в Асоциацията на холандските общини, Холандския национален Архив, Института за обществено участие и управление, посетиха кметството на Дордрехт, където се запознаха с планове за обновяване на кварталите и взаимодействието на кметството с гражданите и община Лейдшендам-Фоорбург.


Владимира Подлесни (ПИС на МС), Стефан Дамянов (АДВФК), Таня Рангелова (Община Сливен)

Участниците обсъждат градоустройствения план на квартал "Стария Криспин" в гр. Дордрехт

В Парламента на Холандия те бяха гости на д-р А.Я.В. Боелхувър, парламентарен член на Социалистическата партия. По време на работното си посещение българите се запознаха с дейността на Информационния център на Холандското правителство, бяха запознати с дейността на Министерството на вътрешните работи и неговата роля за прилагане на Закона за свобода на информацията, имаха среща с главния съветник по политиката на правителствените комуникации г-н Р. Булсра и с администрацията на Националния омбудсман.

Работното посещение се осъществи в рамките на проект “Прилагане на Закона за свобода на информацията”, изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия.


Брано Оргоник (VVMZ) и Гергана Жулева (ПДИ)