11 октомври 2019 г.

На 10 -11 октомври 2019 Програма Достъп до Информация проведе обучителен семинар за служители по покана на Агенция „Митници“ на тема „Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”.

 

Лектори в обучението бяха изпълнителният директор на Програма Достъп до Информация д-р Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ адв. Александър Кашъмов.

 

Участие в двудневното обучение взеха 15 служители от дирекция „Правна дейност и обжалване“, „Административно обслужване и международна дейност“ и „Информационни системи и аналитична дейност“.

 

Темите, които бяха представени и обсъдени обхващаха историята на правото на свобода на информацията и стандартите в областта на правото на достъп до информация; българското законодателство в областта на  достъпа до информация; задълженията за активно публикуване на информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ); ограниченията на правото на информация и принципите на прилагане на ограниченията; балансът на интереси и надделяващ обществен интерес; тълкуване на закона, изведено от съдебната практика по ЗДОИ и отчетност на прилагането на ЗДОИ.