28 май 2007 г.

Състоянието на достъпа до информация в България 2006На 28 май (понеделник), от 12.00 часа, в Пресклуб на БTA - бул. “Цариградско шосе“ 49 Програма Достъп до Информация представи годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2006.


Какви са промените в законодателството и практиките на достъпа до информация в България през 2006 година? Какво е характерно за случаите, постъпващи за правен съвет и коментар в Програма Достъп до Информация (ПДИ)? Как се изпълняват законовите задължения за публикуване на информация в Интернет страниците на държавните институции и органите на местно самоуправление? Каква е най-търсената информация от страна на обществеността? Какво интересно се случи в съдебните зали през 2006 година във връзка с достъпа до информация?

 

Отговор на всички тези въпроси ще намерите в доклада на Програма Достъп до Информация Състоянието на достъпа до информация в България през 2006 година. 

 

Пълен текст на прес съобщението