26 юни 2023 г.

 

На 16.06.2023 г. Административен съд - Видин отмени повторно отказ на "Булгаргаз" ЕАД да предостави достъп до обществена информация на гражданско сдружение "БОЕЦ". Делото се води с подкрепата на ПДИ.

 

През септември 2022 г. "БОЕЦ" поиска от дружеството информация, свързана със заявките на България за доставка на газ от "Газпром Експорт", писма за договаряне на слотове и разтоварване на втечнен газ, оферти, получени от чужди компании на запитванията за свободни слотове за разтоварване на втечнен газ, предложения до "Газпром експорт" за подновяване на доставките и др.

 

Заявлението бе подадено в контекста на кризата за доставка на природен газ, възникнала в хода на войната на Русия в Украйна. Разглеждането на отказа бе повторно, след като с решение от декември 2022 г. съдът отмени отказ на дружеството да предостави исканата информация под претекст, че не е задължено по Закона за достъп до обществена информация.

 

С новото решение административният съд констатира, че указанията, дадени с решението от декември 2022 г., не са били изпълнени и не са изложени убедителни мотиви, нито представени доказателства за наличие на законово ограничение да се предостави информацията.

 

Повече информация четете в рубрика "От съдебната зала" на предстоящия Информационен бюлетин на ПДИ, който ще излезе в началото на месец юли.

 

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.