26 май 2023 г.

На 22 май Европейският съд за правата на човека публично оповести резюме на делото Гиргинова срещу България и постави въпроси на правителството и жалбоподателката.

 

Делото е образувано по жалба на журналистката от сайта „Съдебни репортажи“, която през 2015 година поиска достъп до мотивите към присъдата, с която Софийският градски съд (СГС) оправда бившия министър на вътрешните работи в първото правителство на ГЕРБ Цветан Цветанов.

 

През 2016 г. Административен съд София – град потвърди отказа на СГС да предостави на журналистката копие от правораздавателния документ, обоснован с класифицирането му като държавна тайна.

 

Това решение бе окончателно оставено в сила от тричленен състав на Върховния административен съд през 2017 г. Делото бе водено с подкрепата на ПДИ.

 

В жалбата пред съда в Страсбург се поддържа доводът, че класифицирането на цяло едно съдебно дело, включително мотивите на съда, и недостъпността му за обществото, е в нарушение на изискването на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека – всяка намеса в правото на всеки да получава информация да бъде „необходима в демократичното общество“.