21 март 2023 г.

Административен съд София-град постанови решение, според което заплатите в държавните болници и лечебните дейности, извършвани от членовете на бордовете им и ректорите на медицинските университети, не могат да бъдат защитена тайна.

 

Делото, водено с подкрепата на ПДИ, бе образувано по жалба на журналиста от в. „Капитал“ Десислава Николова срещу отказ на изпълнителния директор на УМБАЛ" Света Марина" - Варна да предостави на "Капитал" данни за тези дейности по реда на

Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Подадени са общо 10 идентични заявления по ЗДОИ до държавните болници с най-големи приходи. От тях само три са дали пълен отговор.

 

Съдът подчертава: „Очевидно е, че участието на лицата в дейност от публичния сектор не е свързано с неприкосновеността на личността и личния живот, а е обективно съществуващ факт.“

 

"Важна е констатацията на съда, че не може да представлява лични данни информацията за клинични пътеки и друго участие на членовете на съвета на директорите и ректора в болнични дейности, както и че статистиката за най-висока и най-ниска брутна заплата не са лични данни," коментира адв. Александър Кашъмов, изпълнителен директор на ПДИ.

 

Предстои разглеждането в съда на жалби срещу отказите на други болници.

 

Повече за случая четете във в. „Капитал“.