15 април 2011 г.

На 15 април 2011 г. Програма Достъп до Информация проведе конференция на тема “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация ”,  в зала "Европа" на Парк-хотел "Москва", София.
 
Председатели на административни съдилища в страната, съдии, адвокати, журналисти, представители на изпълнителната власт и неправителствени организации от страната и чужбина дискутираха натрупаната съдебна практика в областта на достъпа до информация през 2009-2011 година. Свободата на информация и нейните ограничения, достъпът до договорите на държавните органи, публичност на процесите на вземане на решения, съдебните битки за достъп до информация от обществен интерес – бяха част от дискутираните теми. Бе представена практиката по знакови дела, водени от ПДИ по Закона за достъп до обществена информация за последните две години. Дневният ред на конференцията.
 
Тони Бъниън, директор на Statewach – международна организация за наблюдение на европейските политики, засягащи гражданските свободи - представи проблеми и практики в прилагането на Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията и своя опит в отстояването на правото на информация на европейско ниво.

В дискусията участваха Шушан Дойдоян, президент на Център за свобода на информацията - Армения, Левон Барсегхян, Председател на Клуба на журналиститите "Апарез" - Армения, Кодру Враби - застъпник за свобода на информацията в Румъния.

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от проведената през 2011 г. оценка на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт.
 
Конференцията откриха Омбудсманът на Република България Константин Пенчев и председателят на Административния съд София-град Лозан Панов.
 
Конференцията се организира в рамките на проект “Натиск за Отчетно управление чрез правна помощ и водене на дела за достъп до информация” на Програма Достъп до Информация, финансиран от Институт “Отворено Общество” - Будапеща,  Програма „Човешки права и управление“.