25 май 2023 г.

Програма достъп до информация внесе становище в Комисията по правни въпроси към 49-то Народно събрание по отношение на предвидените изменения и допълнения на чл.198 от Наказателно-процесуалния кодекс.

 

ПДИ констатира проблеми в практиката, тъй като често се отказва достъп до информация на основание защитата на следствената тайна. Това се отнася и до постановления за прекратяване, спиране на наказателното производство и отказ да бъде образувано такова. Следствената тайна обаче се ползва като „чадър“ за отказване и на друга информация, като доклади на АДФИ и др. По делата на БОЕЦ срещу отказ на БУЛГАРГАЗ ЕАД и на Центъра за съзидателно правосъдие срещу отказ на Областния управител на област Разград прокуратурата образува в хода на висящи дела по ЗДОИ наказателни производства, което със задна дата дава основания за отказване на информацията. Нашумяха и случаи на двоен стандарт от страна на прокуратурата, която активно оповестява материали и документи по едни производства, нарушавайки презумпцията за невинност и защитата на личните данни, а в други крие същата информация като „следствена тайна“.

 

ПДИ подкрепя промените, като предлага искането за достъп до информация, адресирано до наблюдаващия прокурор, и обжалването на отказите и решенията да става по реда на ЗДОИ.

 

Разглеждането на законопроекта от Комисията по правни въпроси е насрочено за 25 май 2023 г. от 14.15 и е включено като точка 4 от дневния ред.

 

Пълния текст на становището четете ТУК.