21 юни 2023 г.

 

Програма достъп до информация внесе становище, подкрепено от още 26 авторитетни неправителствени организации, в Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество към 49-то Народно събрание относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗИД на ЗДОИ).

 

ЗИД на ЗДОИ със сигнатура № 49-302-01-10, внесен от Министерския съвет, бе приет на първо гласуване от Народното събрание. Той е внесен за обсъждане и приемане за пореден път в рамките на последните 3 години. Основната му цел е да бъде въведена най-после в националната правна система Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.

 

На 14 юни 2023 г., без обществено обсъждане и оценка на въздействието, девет народни представители внесоха предложения за изменение и допълнение на ЗДОИ, които будят изключително голямо безпокойство и не са част от ЗИД на ЗДОИ със сигнатура № 49-302-01-10.

 

Според ПДИ, подкрепена от авторитетни представители на гражданското общество и журналистиката, предложените промени са в нарушение на Конституцията (чл. 41, ал. 1 и чл. 88, ал. 1) и ограничават правото на достъп до обществена информация.

 

Като водеща неправителствена организация в областта, ПДИ представя в становището си следните конкретни възражения, които са в нарушение на Конституцията и международните стандарти и правото на Европейския съюз:

 

Становището на ПДИ е подкрепено от водещи неправителствени организации като Асоциация на европейските журналисти - България, Съюза на издателите, Български хелзински комитет, Институт за пазарна икономика, Прозрачност без граници, Антикорупционен фонд, Съюза на съдиите, БИПИ и много други.

 

По-рано днес, авторитетната международна организация „Репортери без граници“ разпространи публична позиция, изразяваща безпокойство относно ЗИД на ЗДОИ, като се позовава на становището на ПДИ.

 

Разглеждането на законопроекта от Комисията за пряко участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество е насрочено за 22 юни 2023 г.

 

Пълния текст на становището четете ТУК.