13 април 2011 г.

Резултати от оценката на Интернет страниците 2011В периода 22 февруари – 25 март 2011 година екип на Програма Достъп до Информация направи оценка на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт с цел да се провери изпълнението на законовите задължения за активно публикуване и нивото на прозрачност на централно и на местно ниво.

 

От 516 институции бяха оценени 495 интернет страници.  21 институции не поддържат официални интерент страници.

 

Оценката на Интернет страниците е въз основа на 3 групи индикатори, които обхващат  стандартите за активно публикуване. Информация за:

 

 

Бяха подадени и 505 заявления по електронен път с искане на Вътрешните правила за достъп до обществена информация в електронен вид , или посочване в отговора на интернет адреса, на който могат да бъдат намерени тези вътрешни правила.

 

Резултатите са достъпни, както по индикатори, така и по институции.

 

 

Резултатите в графичен вид може да видите в Приложениe № 1: „Сравнителни данни от оценката на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт”.