01 юли 2024 г.

На 28 юни 2024 г. фондация „Програма достъп до информация“ проведе традиционната си годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната.

 

Областните координатори на ПДИ представиха свои доклади за практиките по предоставяне на информация и очертаха актуална картина на състоянието на достъпа до информация по места. Разказаха за собствения си опит в търсене на информация от местните институции, конкретните случаи, по които са работили през изминалата година, и наблюденията си върху активното предоставяне на информация в интернет страниците на институциите.


От своя страна екипът на ПДИ представи данни от годишния отчет на организацията за 2023 г. – проектите, по които работи организацията, резултатите от застъпническата работа, наблюдението на практиките, предоставената правната помощ и разяснителните кампании и обучения. Координаторите бяха запознати със становищата и участието на организацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на нормативни актове и законодателните инициативи; бе направено обобщение на случаите, постъпили за правна помощ през изминалата година, и най-значимите казуси от съдебната практика по делата за достъп до обществена информация.

 

Повече за срещата четете в предстоящия брой на Информационния бюлетин на ПДИ, който ще излезе на 5 юли.

 

==============================================  

 

 

 

 

Работната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от      Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".