24 февруари 2017 г.
Среща с координаторите на ПДИ
Среща с координаторите на ПДИ, 24.02.2017

Годишната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ се проведе в столичния хотел „Хемус” на 24 февруари 2017. Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата работа на организацията през 2016.


Важен момент от нея са обученията, които експертите на фондацията проведоха във връзка с последните изменения в ЗДОИ и тяхното прилагане – за директори на училища и детски градини в област Варна по покана на фирма РААБЕ, за служители от Агенция за държавна финансова инспекция, Фонд „Земеделие“, Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Комисията за енергийно и водно регулиране,  Държавна агенция „Национална сигурност“.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи становищата на фондацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на Закона за предотвратяване на корупцията, Закона за противодействие на тероризма, Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс във връзка с отговорността за клевета и обида, Третия национален план за действие в рамките на инициатива „Партньорство за открито управление”, тълкуването и прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Адвокат Кашъмов отбеляза и приноса на ПДИ в съвместно amicus curie становище с още четири застъпнически организации по произнасянето на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека с решение от 8.11.2016, признаващо правото на достъп до информация по Европейската конвенция за правата на човека.

 

 

Дарина Палова от правния екип на ПДИ представи статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2016 и характерни за тях тенденции. Тя обърна по-конкретно внимание на казусите, постъпили от координаторите на ПДИ в Пазарджик, Хасково и Враца, Търговище и област София. Палова подчерта нарастващите случаи на търсене на информация от публичноправни организации. Обзор на правната помощ през изминалата година бе публикуван в брой 12(156) на бюлетина на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Правна_помощ/109417/1000323785/.

 

Адвокат Кирил Терзийски запозна журналистите с най-значимите казуси от съдебната практика по дела за достъп до обществена информация през 2016. Статистиката показва, че от 81 решения и определения, постановени по дела, по които ПДИ осигурява защита, 55 (68%) са в полза на търсещите достъп до информация. Преглед на статистиката и делата, водени с подкрепата на ПДИ, по които имаше произнасяния през м.г. бе публикуван в брой 12(156) на бюлетина на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Съдебни_дела/109417/1000889606/.

 


Диана Банчева представи статистика от посещаемостта на трите интернет страници на фондацията, Блога „Точка на достъп” и Фейсбук страницата на ПДИ. Тя отбеляза, че трафикът на официалната страница на ПДИ www.aip-bg.org се увеличава, като посещенията за 2016 са около 300 000.

 

„Наблюдава се бум в посещаемостта на Фейсбук страницата на ПДИ при публикуването на снимки от събития на фондацията. Кулминация настъпи след публикуването на фотоси от връчването на сертификатите на студентите от НБУ, преминали успешно практическия курс, воден от ПДИ. Така аудиторията на резултатите от работата на ПДИ, особено от млади хора, се увеличава“, допълни Диана Банчева.


Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ, който е независим изследовател за България към Независимият механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (ПОУ), запозна участниците с ангажиментите, поети от България в Третия план за действие по инициативата. Сред предизвикателствата пред изпълнението на ангажиментите по инициативата той посочи създаването на постоянно действащ механизъм за консултация между гражданското общество, бизнеса и правителството, както и бъдещото развитие на Портала за отворени данни www.opendata.government.bg.

 

В началото на 2017 координаторите на ПДИ проведоха интервюта със служители от различни институции на местно и регионално равнище и очертаха тенденции в изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация и предоставянето на електронен достъп до информация, година след влизането в сила на измененията в ЗДОИ. Те провериха и готовността, и възможността на институциите за участие в платени обучения на ПДИ. 

На срещата в хотел „Хемус” ПДИ връчи наградата Координатор на годината за десети път. С нея бе удостоен журналистът Тодор Гроздев от Пазарджик. Тодор е координатор на ПДИ от една година, но бе най-активен в застъпническата си работа на областно ниво. „Най- голямото ми предизвикателство е утрешния брой на вестника. Защото в един и същи ден може да бъдеш и героят на деня, а и издънката на деня“, споделя Гроздев в интервюто, публикувано в Брой 2(158), 2017 г. на бюлетина на ПДИ.

Участие в тазгодишната среща взеха и двама студенти от Нов български университет, които са на стаж в ПДИ – Станимира Ковачева и Десислава Пенева.

Повече за срещата в бюлетина на ПДИ за месец февруари 2017: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Работна_среща_с_координаторите_от_журналистическата_мрежа_на/106674/1000713212/.

Работната среща с координаторите на ПДИ бе в рамките на проекта "Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот", подкрепен от Фондация "Америка за България".