22 февруари 2000 г.

На 20 и 21 февруари 2000 г. в конферентна зала 3 на столичния хотел "Принцес", се проведе работната среща "Полиция и медии" - първи етап от регионален проект, който стартира в България и в Албания.


Партньори по изпълнението на този проект са Институтът за конституционна и правна политика (Будапеща), Европейският център в Тирана и вътрешните министерства в двете държави, а неговата цел е обсъждане на възможността за създаване на ефективни работни схеми, които да осигурят по-голяма прозрачност в работата на полицията и даването на необходимата информация на журналистите.


От българска страна в първата работна среща участваха офицери по превенцията и връзка с обществеността от 10 РДВР в страната, майор Александър Ботев - началник сектор "Териториална превантивна дейност" в МВР, Нина Селвелиева - началник служба "Пресцентър и връзки с обществеността" - МВР, юристи и журналисти, от албанска страна в работната среща участваха Енджел Хюси - директор на отдел "Връзки с обществеността" в Министерството на обществения ред в Тирана, Олтион Мило -специалист в отдел "Връзки с обществеността" в същото министерство, Елвин Плъмби - от отдела за връзки с обществеността в Европейския център в Тирана и Илир Алиай - журналист и координатор на проекта "Полиция и медии" в Европейския център в Тирана. В срещата участва и Хелън Дарбишър - програмен директор "Медиейно законодателство" към Института за конституционна и правна политика в Будапеща.


Вторият етап от проекта "Полиция и медии" ще се проведе в Тирана през март, а през май предстои организиране на четиридневна работна среща във Варна.