01 февруари 2024 г.

 

Програма достъп до информация участва в общо становище (Amicus Curiae), изготвено и подадено от общо 19 неправителствени организации, сред които Article 19 и Access Info Europe. Становището е свързано с правото на достъп до информация, съхранявана от законодателните органи.

 

Становището бе подадено по делото „Йост Мюлер-Нюхоф срещу Германия“ – немският федерален парламент отказва на журналиста Нюхоф достъп до информация за процедурите, свързани с имунитета на народните представители. Обсегът на търсената информация е извън активно предоставяната от парламента, а основание за отказа е, че задължението за предоставяне на достъп до информация не обхваща законодателните органи.

 

В становището организациите настояват, че правото на достъп до информация за всички власти – включително законодателната власт – е от ключово значение за осигуряване на откритост, отчетност и прозрачност, поради което парламентите и трябва да попадат в обхвата на законите за свобода на информацията. Относно България в становището се подчертава, че законодателната власт е в обхвата на Закона за достъп до обществена информация, като задължението на Народното събрание да предоставя обществена информация е потвърдено от съдилищата, а институцията поддържа и секция за достъп до обществена информация в интернет страницата си.

 

Организациите, подкрепили общото становище, призовават Европейският съд за правата на човека да признaе и препотвърди принципите за откритост и прозрачност на парламентарните органи и правото на достъп до съхранявана от тях информация, както и да се има предвид, че дори в случаите на парламентарен имунитет трябва да се осигурява прозрачност трябва в определена степен, за да може да са гарантирани общественото доверие и отчетността.