09 декември 2022 г.

Програма Достъп до Информация ( ПДИ) се включи в общо становище (Amicus Curiae), подадено от общо 12 европейски неправителствени организации по делото на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Regards Citoyens срещу Франция.

 

Предметът на делото е свързан с отказан достъп до информация относно разходите на депутатите – извлечения от специалните банкови сметки и годишните декларации.

 

В становището ПДИ е обърнала внимание, че в България според Конституционния съд, както и според практиката на Върховния административен съд по ЗДОИ, публичните фигури са длъжни да търпят критика в по-голяма степен и тяхната лична сфера е в много по-малка степен защитена от тази от тази на частните лица.

 

В съответствие с това принципно положение, според нормативната уредба така наречените „безотчетни разходи на народните представители“ следва да са публично достъпни в интернет, но въпреки това до ден днешен такива данни не може да се прочетат на сайта на Народното събрание.