18 март 2011 г.
Д-р Гергана Жулева връчва наградата на Йордан Георгиев, координаторът на ПДИ за област СилистраНа 18.03.2011 г. Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната в хотел "Рила", София. 
 
Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на ПДИ през изминалата 2010 година, обобщени в годишния отчет на организацията. Бяха очертани целите и задачите пред ПДИ и координаторската мрежа за 2011 г.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи резултати от кампаниите на ПДИ във връзка с промените в Закона за търговския регистър, Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за електронните съобщения. Дарина Палова и Фани Давидова, също от правния екип на ПДИ, направиха характеристика на случаите, постъпили за правна помощ в ПДИ през 2010 г. Адвокат Кирил Терзийски представи най-важното от съдебната практика по Закона за достъп до информация през 2010 г., а Диана Банчева запозна участниците със структурата и функционалността на новата Интернет страницата на ПДИ, обновена в рамките на проект „В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация”, подкрепен от Фондация „Америка за България”.
 
За четвърти път Програма Достъп до Информация връчи наградата „Координатор на годината”. Николай Н. Нинов, координатор на журналистическата мрежа и водещ на работната среща, представи номинациите и критериите за оценка. Наградата получи Йордан Георгиев, областен координатор в Силистра. Четете интервю с Йордан Георгиев в Информационния бюлетин на ПДИ за месец март 2011.