16 май 2024 г.

 

"Програма достъп до информация" ще представи онлайн резултатите от Годишния одит на интернет страниците на институциите за 2024 година, рейтингите на активната прозрачност за 2024 г. и Картата на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините за 2024 г. на 20 май 2024 г., понеделник, от 14:00 до 16:00 часа в платформата ZOOM.
 

Ще има възможност за въпроси и дискусия.

Заявете присъствие с регистрация на следния линк: https://shorturl.at/qwHPW


(След регистрация ще получите автоматично потвърждение с линк за достъп до събитието. Ако не получите такова, моля, проверете Спам/Junk папката на имейла си.)

 

В периода 1 март до 29 април 2024 г. екип на фондация „Програма достъп до информация“ прегледа и оцени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт.

 

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

На 29 април 2024 г. ПДИ изпрати резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите до 14 май 2024 г. коментари.

 

Проучването показва постиженията на всяка една от изследваните институции, резултатите по отделните индикатори за всички администрации, според сферата на дейност, а също така и според областите в страната.

___________________________________________

 

Проучването през 2024 г. се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.