22 май 2024 г.

В края на миналата година фондация „Програма достъп до информация” и БОЛД (Българска общност за либерална демокрация) организираха конференция на тема „Дезинформацията: предизвикателства и решения в търсене на истината“.

На събитието беше поет ангажимент от БОЛД, ПДИ и Български хелзински комитет като последващ резултат да бъдат написани препоръки относно гарантирането на свободата на изразяване във виртуална среда при предприемането на мерки спрямо речта на омразата и дезинформацията.

Свободата на изразяване е част от фундамента на демократичното общество. Тя се отнася не само до информация и идеи, които намират благоприятен прием или се смятат за безвредни, но и до такива, които шокират, смущават или разстройват държавата или отделни сегменти на обществото.

Наблюдаваме тревожни тенденции на реч на омразата, дезинформация и манипулиране на общественото мнение във виртуална среда, както и неприемливи мерки срещу тях от страна на правителства и компании, нарушаващи международните норми за правата на човека. В отговор на тези тенденции се налага преразглеждане и актуализация на политиките, гарантиращи свободата на изразяване във виртуална среда и ограничаване на злоупотребите с нея.

Технологичните компании, които предоставят цифрови услуги, е необходимо да предприемат мерки за надлежна проверка, за да идентифицират незаконно съдържание и дейности на своите платформи и да противодействат на речта на омразата, незаконната дезинформация и манипулативното поведение във виртуална среда.

Публични и частни създатели на изкуствен интелект трябва да се идентифицират по ясен начин преди всяко взаимодействие с потребител, което съдържа реклама на продукт или може да влияе върху индивидуалното поведение на потребителя в сферата на политическото му участие.

За пълния текст на документа с препоръки, които обобщават законите, политиките и добрите практики, възприети или в процес на възприемане в Европейския съюз кликнете тук.