06 ноември 2017 г.

На 3 ноември 2017 ПДИ проведе първата лекция от тримесечния практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“, предназначен за студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет.

 

Курсът се провежда за втора година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ. В него участват студенти от бакалавърски програми „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“ и магистърска програма „Международни бизнес комуникации“.

 

В рамките на курса експерти от екипа на ПДИ ще запознаят участниците с международните стандарти и законодателството в областта на достъпа до информация. Ще бъдат представени конкретни примери от практиката по прилагането на Закона за достъп до обществена информация. Студентите ще подготвят и изпратят по електронен път заявления за достъп до обществена информация до различни институции с помощта на юристите на ПДИ.

 

Курсът „Достъп до информация и обществени комуникации“ е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.