01 март 2022 г.

На 1 март 2022, 43 профсъюза и организации на гражданското общество, работещи в областта на прозрачността, демокрацията и цифровите права, в това число и Програма Достъп до информация, изпратиха писмо до Маргрете Вестагер (европейски комисар по конкуренцията) и Тиери Бретон (европейски комисар за вътрешния пазар), с което настояват спешно да се подобри прозрачността в преговорите по приемането на Закона за цифровите пазари (Digital Market Act - DMA) и Закона за дигиталните услуги (Digital Services Act - DSA). 

Писмото призовава европейските институции: 


Източник: Transparency International EU
Източник на снимката: Европейска комисия
---

[*] Триалог (англ. „trilogue“) се наричат тристранните срещи на представители на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия, на които се обсъждат между тях предложения за законодателни промени. Въпросът за прозрачността и достъпа до информация относно тези обсъждания с характер на преговори между трите институции е поставян неведнъж в рамките на Европейския съюз.