23 октомври 2023 г.

 

На 23 октомври 2023 г. се навършват 27 години от създаването на Фондация "Програма достъп до информация". 

За тези години неотклонно следваме мисията да спомагаме за упражняването на правото на достъп до информация от публичните институции. 

 

Окуражаваме упражняването на правото на достъп до информация чрез постоянна кампания за повишаване на познатостта му.

 

Застъпваме се за подобряване на състоянието на достъпа до информация в България чрез наблюдение на практиките, изготвяне на становища и участие в дебати. 

 

Подпомагаме търсещите информация и защитата на правото им чрез предоставяне на правна помощ и водене на стратегически дела.

В резултат на 27 години неотклонна работа, неизменна позиция в защита на правото на достъп до информация, прозрачността и отчетността на управлението, днес ПДИ е разпозната като като Консултативен център за прозрачност и е спечелила доверието на граждани, журналисти, колеги от НПО сектора и администрацията.

Участието ни в международни мрежи, инициативи и проекти за утвърждаване на по-високи стандарти в областта, както и за споделяне на опит, допринасят за отстояването на каузата на достъпа до информация по света.

Благодарим на всички колеги, партньори, съмишленици и приятели, на нашите координатори в страната, за дългогодишното сътрудничество и подкрепа!