23 октомври 2022 г.

26 години застъпничество за свободен достъп до информация

На 23 октомври 2022 се навършват 26 години от създаването на Фондация Програма Достъп до Информация. 

За тези години неотклонно следваме мисията да спомагаме за упражняването на правото на информация. Застъпваме се за подобряване на състоянието на достъпа до информация в България чрез наблюдение на практиките, изготвяне на становища и участие в дебати, предоставяне на правна помощ, водене на стратегически дела. Окуражаваме упражняването на правото на достъп до информация чрез образователни кампании и кампании за повишаване на познатостта.

В резултат на 26 години неотклонна работа, неизменна позиция в защита на правото на достъп до информация, прозрачността и отчетността на управлението, днес ПДИ е разпозната като модел за обществено доверие, като Консултативен център за прозрачност.

Участието ни в международни мрежи и инициативи за по-високи стандарти в областта, както и за споделяне на застъпнически опит, бяха пример за много колеги по целия свят да отстояват каузата на достъпа до информация.

Благодарим на всички колеги, партньори, съмишленици и приятели, на нашите координатори в страната, за дългогодишното сътрудничество и подкрепа!