Фондация Програма Достъп до Информация
30.08.2017 г.

Пълен текст на становището на Програма Достъп до Информация четете тук.