15 януари 2013 г.
Гергана Жулева, Валери Димитров
Гергана Жулева и Валери Димитров

На 15 януари 2013 г. председателят на Сметната палата на Република България проф. Валери Димитров връчи на изпълнителния директор на Програма Достъп до Информация Гергана Жулева символа на Сметната палата и Грамота за приноса на ПДИ за по-голяма публичност и прозрачност на институциите в България и съдействието й за повишаване на информираността на обществото.

 

Символът [1] на Сметната палата е сокол, стъпил върху скала от монети – пазител на съкровището и  суверенитета на държавата.

 

Отличието бе връчено по време на пресконференция, на която председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров и заместник-председателите Валери Апостолов и Цветан Цветков представиха Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г. И през настоящата година Сметната палата ще проверява законосъобразността, ефективността, ефикасността и икономичността при управлението и изразходването на публичните средства.

 

 „Тази награда има голяма стойност за нас, тъй като се връчва от една независима държавна институция, която контролира изразходването на публични средства, каквато е Сметната палата. Логото на Сметната палата е „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”.

Мисията на Програма Достъп до Информация е да работи за по-голяма прозрачност на държавните институции и да подкрепя упражняването на правото на информация. Прозрачността е първото условие за гражданския контрол над работата на държавните институции”, сподели Гергана Жулева по време на пресконференцията.  

 

Отличието от Сметната палата е шестото, което ПДИ получава за дългогодишната си дейност в областта на достъпа до информация: : http://www.aip-bg.org/about/awards.php.

 [1] Символът на Сметната палата се връчва на български и чуждестранни граждани за приноса им в развитието и утвърждаването на българската върховна одитна институция, на печатна или електронна медия, отразявала дейността на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=72.