05 май 2021 г.

Фондация Програма Достъп до Информация Ви кани на 11 май 2021 г., вторник, от 11 до 12:30 часа на онлайн пресконференция*, на която ще бъдат представени:

► Резултатите от годишното проучване на ПДИ на интернет страниците на 563 институции;
► Рейтингите на активната прозрачност за 2021;
► Картата на финансовата и бюджетната прозрачност и интегритета на общините за 2021;
► Анализ на отговорите на институциите на подадените по електронен път заявления.

В понеделник, 10 май, всеки ще може да се запознае с резултатите от гражданския одит на страницата на ПДИ.

В рамките на пресконференцията ще има възможност за въпроси.

*Пресконференцията ще се състои в платформата ZOOM, като ще има възможност за въпроси и дискусия. Заявете присъствие с регистрация на следния линк: https://bit.ly/3aqUscM. След регистрация ще получите автоматично потвърждение. За контакт търсете Адриана Иванова, adriana@aip-bg.org, 0876 827 210.

Очакваме Ви!



 



Това проучване се направи в рамките проект Форум „Достъп до информация“ с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.