19 юни 2002 г.

На 19 юни 2002 година в зала "Конферентна" на хотел "Белвю", гр. Варна се проведе семинар на тема "Прилагане на Закона за достъп до обществена информация". Форумът бе организиран от Фондация "Програма Достъп до Информация" и Американска асоциация на юристите Правна инициатива за Централна и Източна Европа (ABA CEELI). Лектори на обучението бяха Кийт Томас, (ABA CEELI), д-р Гергана Жулева, адвокат Александър Кашъмов и Фани Давидова (ПДИ).

 

 


Киит Томас и д-р Гергана Жулева по време на семинара


В семинара взеха участие 39 служители, упълномощени по ЗДОИ, отговарящи за връзките с обществеността, общински и областни служители от Варна, Добрич и Шумен. В залата бяха представители и от институциите РДВР, РЗОК, ИО на МОН, БТ, РИОСВ, ТДД, ХЕИ от областните градове.

 

Кийт Томас говори пред администраторите за Американския закон за свобода на информацията. С проблемите, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация запозна участниците в семинара адвокат Александър Кашъмов. Фани Давидова сподели за опита на Програма Достъп до Информация и практиките, които прилагаме. Хипотетични казуси бяха дискутирани от екипа на ПДИ и г-н Томас. Интерес сред участниците предизвикаха резултатите от проучването, извършено от Програма Достъп до Информация на тема "Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ", което представи д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

 


Моменти от семинара


Темата и работата на семинара бяха отразени в пет печатни издания в градовете Варна и Добрич. Д-р Гергана Жулева бе гост в студиото на Радио телевизионен център Варна след приключването на семинара. 


Това бе петият семинар след тези в Пловдив, Велико Търново, Монтана и Русе, организиран в рамките на проект "Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ", реализиран в партньорство с ABA CEELI и с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID).