19 март 2022 г.
КПриложение към член единствен на Наредба
Приложение към член единствен на Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г.

На 18 март 2022 г. в брой 22 на Държавен вестник бе публикувана Наредба № Н-1 на Министерство на финансите от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

         
Наредбата е с член единствен и с нея се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Наредбата се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.